דיונים שנויים במחלוקת

מפגש פתיחה: 19/12/2016
מטח

מתמודדים עם גזענות

מפגש פתיחה: 23/11/2016
מטח

לומדים עם עבודה ערבית

מפגש פתיחה: 01/11/2016
מטח
אתרים נוספים